Oleśnica Centrum

Rynek

Sponsor czujnika – eDial Internet

Annual stats

Annual averages
Name Annual average
PM2.5 8 µg/m3
PM10 10 µg/m3
Days with PM₁₀ above 50µg/m³ 51
Pollution levels by days

eDial czyste powietrze  ·  Walczmy wspólnie o czystsze jutro
eDial eKO na facebooku
Powered by aqi.eco.