Oleśnica Centrum

ul. Marii Skłodowskiej-Curie

Sponsor czujnika – eDial Internet

Éves statisztika

Éves átlagok
Név Éves átlag
PM2.5 11 µg/m3
PM10 22 µg/m3
PM₁₀ 50µg/m³ feletti napok 57
Napi légszenyezettségi érték

eDial czyste powietrze  ·  Walczmy wspólnie o czystsze jutro
eDial eKO na facebooku
Powered by aqi.eco.